اخبار

باید جراحی حساس و مهمی در کابینه صورت بگیرد

3

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات می گوید: تنها وجهی که در سخنرانی اخیر آقای روحانی دیدم و نسبت به سخنرانی های قبلی شاخص بود و امیدوارم که آقای روحانی آن را ادامه دهد، جدی گرفتن امر کشورداری و ریاست قوه مجریه بود. تا دیروز آقای روحانی به نظر می آمد به این وسعت، اهمیت و حساسیت و در عین حال خطرپذیری کار اجرایی در شرایط فعلی کشور را جدی نگرفته بود.

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات می گوید: تنها وجهی که در سخنرانی اخیر آقای روحانی دیدم و نسبت به سخنرانی های قبلی شاخص بود و امیدوارم که آقای روحانی آن را ادامه دهد، جدی گرفتن امر کشورداری و ریاست قوه مجریه بود. تا دیروز آقای روحانی به نظر می آمد به این وسعت، اهمیت و حساسیت و در عین حال خطرپذیری کار اجرایی در شرایط فعلی کشور را جدی نگرفته بود. 

ناصری در گفت و گو با انتخاب، درباره اشاره روحانی به عدم استعفای خود در سخنرانی اخیر گفت: درمورد استعفا، همه کنشگران سیاسی کشور، حتی جریان تندرو و مخالف دولت می داند که در جمهوری اسلامی بعد از یکی دو سال نخست و اولین رییس جمهور کشور، دیگر مورد استعفا، عزل، برکناری و عدم کفایت سیاسی پرونده اش  تمام شده و این را همه جریانات مخالف آقای روحانی هم می دانند. طبیعتا آقای روحانی هم کسی نیست که در این شرایط استعفا دهد.

او ادامه داد: تنها وجهی که در سخنرانی اخیر آقای روحانی دیدم و نسبت به سخنرانی های قبلی شاخص بود و امیدوارم که آقای روحانی آن را ادامه دهد، جدی گرفتن امر کشورداری و ریاست قوه مجریه بود. تا دیروز آقای روحانی به نظر می آمد به این وسعت، اهمیت و حساسیت و در عین حال خطرپذیری کار اجرایی در شرایط فعلی کشور را جدی نگرفته بود. طبیعتا امیدی هم در جامعه ایجاد شد به شرط آنکه ادامه یابد به این معنا که آن وعده ترمیم دولت که الان به ویژه در بخش اقتصادی هم مورد توافق موافقین آقای روحانی و اصلاح طلبان است هم مخالفین ایشان، هم نمایندگان مجلس و هم جامعه مدنی که مشکلات را روز به روز بیشتر حس می کند، محقق شود.

او با بیان اینکه «جراحی حساس و مهمی در کابینه باید صورت بگیرد» افزود: اگر این اتفاق بخواهد با یکی دو تغییر کوچک انجام شود، پذیرفته نیست اما اگر آقای روحانی بخواهد قدرت بشتری در جامعه مدنی برای خود دست و پا بکند باید توجه داشته باشد که بیش از پایتخت، امروز استان ها نسبت به کارآمدی دولت مسئله دارند. از این رو الان بهترین فرصت است برای تغییر و تحول در نمایندگان تام الاختیار رییس جمهور در استان ها که استانداران هستند. اگر این کار اتفاق نیفتد، هر اتفاق دیگری هم در سطح کابینه رخ دهد، برای استان ها خیلی محسوس نخواهد بود.

ناصری همچنین درباره ابعاد تغییرات مورد انتظار در کابینه روحانی گفت: گلوگاه اصلی تحولات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و نخ تسبیح تیم اقتصادی دولت همان جاست. این تجربه را اصلاح طلبان در دولت اصلاحات هم داشتند و به همین جهت آقای خاتمی روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسیار حساس بودند و در آن 8 سال با توجه به مدیریت 4 گانه عارف، نجفی، ستاری فر و شرکا، کارهای اساسی در آنجا انجام شد. یعنی به عبارتی می شود گفت کانون اصلی تحقق توسعه ملی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است؛ طبیعتا اگر یک شخص کاردان و شایسته در حوزه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی بیاید، با هماهنگی او باید بخش های دیگر را هم تکان داد.

در باره نویسنده / 

ashegan