اخبار

تحقیر پرسنل ایرانی در شرکت تاسیسات دریایی

4

نکته جالب و تاسف آور ماجرا این است که حقوق پرسنل ایرانی از سایر پرسنل با ملیتهای مختلف پیش از این نیز کمتر بوده ولی با این روند حقوق پرسنل ایرانی متخصص از حقوق ملوان زیر دست نیز کمتر خواهد شد.

نکته جالب و تاسف آور ماجرا این است که حقوق پرسنل ایرانی از سایر پرسنل با ملیتهای مختلف پیش از این نیز کمتر بوده ولی با این روند حقوق پرسنل ایرانی متخصص از حقوق ملوان زیر دست نیز کمتر خواهد شد.

به گزارش عاشقان به نقل از نفت ما، همه ما نیک می دانیم که کار بر روی کشتی چه سختی ها و مشقاتی دارد ، و باید مرحمی بر دلهای دریانوردان بود نه باری بر روی دوششان!

کشتی اوشنیک متعلق به شرکت تاسیسات دریایی یک کشتی استراتژیک در صنایع فراساحل است و شاغلین در این کشتی که عمدتا خارجی و بعضاً ایرانی هستند از متخصصین صنعت فراساحلی هستند.

بر اساس اخبار رسیده به “نفت ما”؛ چند روزی است با تصمیم مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی پرسنل ایرانی این کشتی با چالش روبه رو شده اند. 

پرسنل ایرانی کشتی اوشنیک که حدودا ٣٠ نفر هستند از زمان ساخت کشتی یعنی بیش از ٩ سال است که در این کشتی مشغول به کار هستند و بر اساس حقوق بین المللی دریانوردی و همانند دریانوردان کشتیرانی ج.ا.ا و شرکت نفتکش از گذشته تا به امروز حقوق خود رابا ارز یورو و دلار دریافت می کردند ، اما در اقدامی عجیب و به دستور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تنها حقوق پرسنل ایرانی که اتفاقا درصد کمی از پرسنل را تشکیل می دهند از این پس با قرار داد ریالی جایگزین می شود، که باعث شده بسیاری از متخصصین ایرانی شاغل در این کشتی استعفا دهند یا در شرف استعفا قرار گیرند.

نکته جالب و تاسف آور ماجرا این است که حقوق پرسنل ایرانی از سایر پرسنل با ملیتهای مختلف پیش از این نیز کمتر بوده ولی با این روند حقوق پرسنل ایرانی متخصص از حقوق ملوان زیر دست نیز کمتر خواهد شد.

تحقیر پرسنل ایرانی در مقابل خارجی ها چیز جدیدی نیست اما هیچ کجای دنیا حقوق پرسنل کشور خود را به ١٠ یا ٢٠ درصد پرسنل خارجی تقلیل نمی دهند بلکه برای نیروهای متخصص کشور خود مزایای بیشتری در نظر می گیرند، اما ظاهرا با هنرمندی مدیرعامل بازنشسته شرکت تاسیسات دریایی روند در این شرکت معکوس است!

نکته جالب توجه اینکه در صورت استعفا باید نیروهای ایرانی با خاجی ها جایگزین شوند و حداقل دو برابر حقوق دریافت کنند!

مشخص نیست مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی با چه هدفی این رویه را دنبال می کند اما چیزی که مشخص است این است که مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی هیچ اطلاعی از مسائل دریایی ندارد و حاضر نیست به مشاوره دیگران هم عمل کند!

در باره نویسنده / 

ashegan