اخبار

گزارش علی دایی از ساخت و ساز در مناطق زلزله زده/ تصویر

2


علی دایی با انتشار این دو تصویر از جدیدترین عملیات ساخت و ساز در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب نیوز داد

در باره نویسنده / 

ashegan